Kinesisk kæmpesalamander

Kinesiske gigantiske salamandere er de største padder i verden.

Kinesisk kæmpesalamander

Fantastiske fakta om den kinesiske kæmpesalamander

  • De har meget dårligt syn, for at opdage deres bytte mærker de vibrationerne i vandet.
  • De tilbringer hele deres liv under vand, men har ikke gæller. De absorberer ilt gennem deres hud.
  • Ved avlstid lægger hunnerne mellem 400-500 æg, som hannerne passer på, indtil de klækkes.
Del

  • De plejede at være almindelige, men er nu kritisk truet på grund af tab af levesteder og overdreven jagt.
  • I 1726 beskrev en schweizisk læge et fossil af en kinesisk kæmpesalamander og antog, at det var fossilet fra et menneske, der overlevede den store oversvømmelse og kaldte det Homo diluvii testis ('vidne om den store oversvømmelse').
Del ' Tidligere Næste '

Interessante Artikler